Gladys拍劇拍到癲!自言自語笑唔停?

不少演員曾因過度投入角色而走火入魔,精神失常。新一位代表人物,相信非Gladys莫屬!自從她接拍了ViuTV全新實況處境劇《三一如三》後,每星期工作排得滿滿的,她亦直言:滿腦子都是劇中角色「阿花」的想法和情緒。究竟她是否壓力太大,深陷精神崩潰邊緣,令到她在最新一集《Come On Baby》中,瘋狂喪笑和自言自語呢?還是她的底蘊,本身就是一個大笑姑婆?

自言自語!喪笑喪自High

「我會自己同自己講野,咩都會講,例如會同自己講:『好似熱咗喎!』」

身為獨女的Gladys,由細到大都愛與自己傾計,大大小小的事情也會和自己分享。今集《Come On Baby》她除了自言自語,更不斷瘋狂大笑,拿著假髮喪玩喪跳,讓三位主持懷疑她的精神狀態是否有問題,Ray更忍不住提出質疑:「佢係咪由瘋人院走出嚟㗎? 」

超抓狂!顏色強迫症

「衣櫃啲衫一定要跟色排,如果唔係我會癲!」

Gladys在學生時代已擔任模特兒,家中衣櫃當然掛滿靚衫。她的衣物不只是數量多,而且排列得相當整齊,由淺到深,只要發現稍有偏差,Gladys就會抓狂,逼自己重新再執過,明顯有嚴重強迫症!

想證實Gladys是真癲還是假喪?她的強迫症有幾嚴重,重溫最新一集《Come On Baby》,揭開BB的真面目!

立即重溫《Come On Baby》第7集