《FWD 呈獻:ShowTime 我主場》現場觀眾 有獎問答遊戲(第二回) 得獎名單

《FWD 呈獻:ShowTime 我主場》現場觀眾 有獎問答遊戲(第二回) 得獎名單 : 

Sung Ka Ying

Fong Shuk Yi

Tsoi Yuen Ching

Hung Hok Yu

Wun Kai Yan

Li Tan Fa

Hui Yiu Lung

Ip Chik Leung

Ma Sai Hung Joe

Tam Wai Yip

如有查詢,請致電2888 2294或電郵至enquiry@viu.tv聯絡ViuTV客戶服務主任